Karriär hos Cabonline

Lediga tjänster

Detta är Cabonline

Vårt mål är att skapa ett taxiföretag i världsklass.

Cabonline underlättar människors vardag genom att erbjuda bilburna transporttjänster som är pålitliga och tillgängliga. Med hjälp av digitala lösningar, kundfokuserad service och tillgänglighet erbjuder vi resurseffektiva transporter.

I nära samarbete med våra anslutna åkerier matchar vi resenärerna med rätt bilar och förare under våra starka varumärken. Det kräver goda relationer med både kunden och åkaren och ett väl fungerande teknikstöd.

Vi har 3 000 åkerier med tillsammans 5 700 bilar och 8 900 förare anslutna till oss. Vi har stark närvaro på mer än 60 lokala marknader i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt ett stort antal varumärken.

Vill du bli förare eller åkare? Klicka här

Om Cabonline

0

åkerier

0

bilar

0

förare

0

lokala marknader

Våra kärnvärden

För att skapa ett taxiföretag i världsklass krävs en intern gemensam kultur. Kulturen ska bygga på gemensamma värderingar, normer och regler vilka ska vara tydliga ledstjärnor för alla våra medarbetare. Genom ett gemensamt arbete har vi enats kring kärnvärdena:

  • Engagemang
  • Samarbete
  • Ständiga förbättringar